Dünyanın Yedi Harikasından Biri: Babil'in Asma Bahçeleri — NelerOlduNeler

NelerOlduNeler.com Daha İyi Habercilik Adına Tasarımını ve Yayıncılık Politikasını Değiştiriyor. Türkiye'de Daha Önce Denenmemiş Şeyleri Denemek İstiyoruz. Yakında Tekrar Görüşmek Ümidiyle.

Tarih Kategorisi için tarafından 2 Ağustos 2017 tarihinde yayınlandı.

Dünyanın Yedi Harikasından Biri: Babil’in Asma Bahçeleri

Babil’in Asma Bahçeleri, rivayetlere göre milattan önceki dönemlerde, Suriye-Güneydoğu Anadolu bölgesindesindeki Mezopotamya bölgesinde inşa edilmiştir. Dünyanın Yedi Harikasından biri olan Babil, M. Ö. 605 yılından itibaren 43 yıl Babil’e hükmeden, Kral Nebuchadnezzar tarafından inşa ettirilmiştir. Heredot M. Ö. 450 yıllarında Babil için şu sözleri kullanmıştır; “Babil yeryüzünde bilinen bütün diğer şehirlerin ihtişamını aşar.”

1-) Heredot’un bilgilerine göre; şehrin dış surlarının uzunluğu 80 kilometre, kalınlığı ise 25 metre’dir. Yükseklikleri ise 97 metre ve 4 atlı arabanın rahatlıkla gezebileceği formdadır. Yine Heredot’un anlattıklarına göre; şehir kapısından içeri ilk girildiğinde ise som altınan yapılmış heykeller, devasa kaleler ve tapınaklar, şehre girenleri bütün ihtişamlarıyla karşılıyorlardı.

Şehrin merkezinde ise Babil Kulesi yer alıyor. Kulenin yapılma amacı ise Tanrı Marduk’a ulaşmak ve cennete gitmek. Rivayetlere göre kulenin üst kısmı göğe ulaştığı söylenir. Fakat günümüzde Babil Kulesi ile herhangi bir arkeolojik kaynak bulunmaması ise bu yapının sadece şiirsel bir öğe olduğunu ve gerçeklik taşımadığı yönünde tartışmalar mevcuttur. Ancak Fırat Nehri’nin altında Babil ile ilgili çok güçlü arkeolojik bulgular olduğu tahmin edilmektedir.

2-) Peki aslında Babil’in Ama Bahçeleri nerede yer alıyordu?

Babil’in Asma Bahçeleri’nin yeri hakkında tam bir fikir birliği olmasa da, Babil şehri günümüzde Irak, Kuzeydoğu Suriye ve Güneydoğu Anadolu topraklarını kapsayan Mezopotamya adı verilen bölgede yer almaktadır.

3-) Babil’in Asma Bahçeleri, M. Ö. 605 yılından itibaren Babil’e 43 yıl hükmeden Kral Nebuchadnezzar tarafından inşa ettirilmiştir. Bu bilgi kadar güçlü olmayan bir başka bilgiye göre de M. Ö. 810 yılından sonra 5 yıl Babil’e hükmeden Asur Kraliçesi Semiramis tarafından inşa ettirildiği de söylenmektedir.

Asma Bahçeleri, Kral Nebuchadnezzar’ın memleket hasreti çeken karısı Amyitis için yapılmıştır. Medes kralı’nın kızı olan Amyitis’in evlenmeden önce yaşadığı ülke, yemyeşil ve engebelli, dağlık bir ülkeydi. Mezopotamya’ya gelin gelen Amyitis, bu dümdüz, çorak ve sıcak ortamdan sıkılmış ve depresyona girmiş. Kral Nebuchadnezzar ise karısının bu haline üzülmüş ve onu neşelendirmek adına onun memleketine benzer bir yer inşaa ettirmiş. Büyük büyük teraslar, yapay dağlar ve su kanalları hazırlanmıştır.

4-) Asma Bahçeleri mimarisi ile de çok dikkat çekiyordu. M. Ö. ilk yüzyılda Yunan Coğrafyacı Strabo’nun anlattıklarına göre, bahçeler birbirlerinin üzerinde yer alan ve bu şekilde yükselen kübik şekildeki direklerden meydana geliyordu. İçleri ise çukurdu ve ileride bitki yetiştirilebilmesi için toprakla doldurulmuştu. Bahçelerin kubbeleri, sütunları asfalttan ve pişmiş tuğladan yapılmıştır. Üst katlarda yer alan bahçelerin sulanması için ise Fırat Nehri’nin suları zengin pompa sistemleri ile yukarıdaki havuzlara aktarılmıştır. Bir başka Yunanlı Tarihçi Diodorus’a göre bu bahçeler, 120 metre uzunlukta ve 25 metre yüksekliğe sahiptiler.

Ninova topraklarındaki Asurbanipal kitaplığında yer alan çivi yazısı tabletlerdeki bilgilere göre Babil şehrinde yüzlerce sığınak bulunuyordu. Sığınakların 53 tanesi büyük boyutlarda, 650 tanesi de küçük yapılardadır. Ayrıca 360 sunak, 2 tane ayin yolu, 24 tane büyük yapıda caddeler, 3 tane de kanal vardır. Şehrin yapısı dörtgen bir plana göre kurulmuştur. Şehrin çevresi hem içeride hem dışarıda olmak üzere büyük surlarla çevrilidir. Surların dış tarafında ise su ile dolu hendekler vardır.

5-) Çeşitli istilalar sonrasında tahribat alan Babil, son olarak Pers Kralı Keyhüsrev’in Babil topraklarını fethetmesi sonucunda iyice yok olmaya başlamıştır. M. S. 5. ve 6. yüzyıllarda tamamen kumlara gömülmüştür. Sonrasında ise geriye sadece bir kum dağı kalmıştır. Kum yığını altında kalan asma bahçeleri ve şehrin kalıntıları, 20.yy da yapılan arkeolojik kazılarda bulunabilmiştir.

Kazılarla bazı parçalar bulunmuş olsa da günümüzde kesin bilgiler ve izler yoktur. Kazılara katılan araştırmacılar Babil Sarayı’nın kuzeydoğusunda kalan bölgede bazı temel ve tonozlar bulmuşlardır. Bu kalıntıların Asma Bahçelerine ait olup olmadığı konusunda net bir bilgi yoktur ve araştırmalar devam etmektedir. Bahçelerin nasıl göründüğü ile ilgili bilgilerde eski yüzyıllarda yapılan tariflerle sınırlıdır.