Yardımcı Doçentlik Kalkıyor Yerine 'Doktor Öğretim Görevlisi' Geliyor — NelerOlduNeler

NelerOlduNeler.com Daha İyi Habercilik Adına Tasarımını ve Yayıncılık Politikasını Değiştiriyor. Türkiye'de Daha Önce Denenmemiş Şeyleri Denemek İstiyoruz. Yakında Tekrar Görüşmek Ümidiyle.

Türkiye Kategorisi için tarafından 1 Şubat 2018 tarihinde yayınlandı.

Yardımcı Doçentlik Kalkıyor Yerine ‘Doktor Öğretim Görevlisi’ Geliyor

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin öğretim üyeleri ile ilgili yasada yaptığı kanun değişiklik teklifi TBMM’ye sunuldu. Bu kanun değişiklik teklifine göre öğretim üyeleri, ‘profesör’, ‘doçent’ ve ‘doktor öğretim üyesi’nden oluşacak. Böylelikle ‘yardımcı doçentlik’ unvanı kalkacak.

Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış,  tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını  veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit  edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan, akademik unvana sahip kişiler ‘doktor öğretim üyesi’ olabilecek.

Şu anda görev yapan ‘yardımcı doçent’ unvanına sahip öğretim üyeleri ise ‘doktor öğretim üyesi’ kadrolarına atanacak.

Unvanları Yönetim Kurulu belirleyecek

Kanun teklifine göre, Üniversitelerarası Kurul bünyesinde Yönetim Kurulu oluşturulacak. Üniversitelerarası Kurul, doçentlik yeterlik belgesi başvurularında yeterli yayın ve çalışmaya sahip olan adaylara ‘doçentlik’ unvanı verecek.
Yükseköğretim kurumlarında açık bulunan ‘doktor öğretim üyesi’  kadroları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ilan edilecek.

İlan edilen bu kadrolara yükseköğretim kurumlarında ilgili birimlerin  yönetim kurullarının görüşü alınarak rektör tarafından en çok dört yıl süre ile  atama yapılacak. Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erecek. Görev  süresi sona erenler yeniden atanabilecek.

Doçentlik başvuruları Üniversitelerarası Kurulca belirlenen takvime  göre yılda 2 kez yapılacak.

İlginizi Çekebilir