Yayın İlkelerimiz

Doğruluk

Haber değeri taşıyan durum ve olayları; değiştirmeden, çarpıtmadan, yorum katmadan kamuoyuna sunarız.

Tarafsızlık

Haber değeri taşıyan durum ve olayları; nesnelliğine dikkat edip, herhangi bir taraf tutmadan, yorum ve kendi düşüncelerimizi katmadan kamuoyuna sunarız.

Toplumsal Değerlere Uyum

Haber değeri taşıyan durum ve olayları; milli toplumumuz ve onun alt kesimlerinin, genel ahlak anlayışlarına ve dini, milli, ırki değerlerine saygılı olup, hiçbir kesimi rencide ve rahatsız etmeyecek şekilde kamuoyuna sunarız.

Haklara Saygı

Yaptığımız tüm yayınlarda; kişisel hak ve özgürlüklere saygılı, Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’ne bağlı bir tutum sergileriz. Herkesin cevap ve tekzip hakkına saygı gösteririz.

Haber ve İçerik Ayrımı

NelerOlduNeler.com’daki yayınlar; haber ve içerik olmak üzere ikiye ayrılır. Haber değeri taşıyan yayınlar; editörün yorumu katılmadan nesnel bir şekilde yayınlanırken, içerikler ise öznel yargılar taşıyabilir.