Yayın İlkelerimiz — NelerOlduNeler

NelerOlduNeler.com Daha İyi Habercilik Adına Tasarımını ve Yayıncılık Politikasını Değiştiriyor. Türkiye'de Daha Önce Denenmemiş Şeyleri Denemek İstiyoruz. Yakında Tekrar Görüşmek Ümidiyle.

Yayın İlkelerimiz

Doğruluk

Haber değeri taşıyan durum ve olayları; değiştirmeden, çarpıtmadan, yorum katmadan kamuoyuna sunarız.

Tarafsızlık

Haber değeri taşıyan durum ve olayları; nesnelliğine dikkat edip, herhangi bir taraf tutmadan, yorum ve kendi düşüncelerimizi katmadan kamuoyuna sunarız.

Toplumsal Değerlere Uyum

Haber değeri taşıyan durum ve olayları; milli toplumumuz ve onun alt kesimlerinin, genel ahlak anlayışlarına ve dini, milli, ırki değerlerine saygılı olup, hiçbir kesimi rencide ve rahatsız etmeyecek şekilde kamuoyuna sunarız.

Haklara Saygı

Yaptığımız tüm yayınlarda; kişisel hak ve özgürlüklere saygılı, Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’ne bağlı bir tutum sergileriz. Herkesin cevap ve tekzip hakkına saygı gösteririz.

Haber ve İçerik Ayrımı

NelerOlduNeler.com’daki yayınlar; haber ve içerik olmak üzere ikiye ayrılır. Haber değeri taşıyan yayınlar; editörün yorumu katılmadan nesnel bir şekilde yayınlanırken, içerikler ise öznel yargılar taşıyabilir.